Legislatie

 

Obligatiile legale  

Legea

Detalii
HG 856 din 2002 privind gestiunea deseurilor Detalii
HG 1061 din 2008 privind transportul deseurilor Detalii
Legea nr. 211 privind Regimul deseurilor Detalii
Directiva 2006 12 CE privind deseurilor Detalii
Directiva 94 62 CE privind ambalajele si des de ambalaje Detalii
Ordin 549 din 2006 actualizat Detalii
Ordin MMGA 578 din 2006 actualizat privind metodologia de calcul a contributiei catre AFM Detalii
Ordin 794 din 2012 procedura de raportare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje Detalii
OUG 195 din 2005 privind protectia mediului actualizata Detalii
OUG nr. 196 din 2005 privind Fondul pentru mediu Detalii
LEGE Nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje Detalii
ORDIN Nr. 932/481/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje Detalii