S.C. ECOPIM RECYCLING S.A. preia din sarcina operatorilor economici care introduc pe piaţă produse ambalate, care supraambalează produse ambalate precum şi cei care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere, pe bază de contract, responsabilitatea organizării activităţii de reciclare si valorificare prin incinerare cu recuperare de energie in vederea indeplinirii obiectivelor anuale de reciclare si valorificare prin incinerare cu recuperare de energie şi de raportare catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului a datelor referitoare la cantitatile de ambalaje pentru care a preluat responsabilitatea.

S.C. ECOPIM RECYCLING S.A. reprezinta cu responsabilitate interesele clienţilor săi în raporturile cu operatorii economici colectori şi reciclatori/valorificatori de deşeuri de ambalaje, precum şi in relatia cu autorităţile publice centrale si locale cu atribuţii în domeniul deşeurilor de ambalaje.

S.C. ECOPIM RECYCLING S.A. gestionează toate resursele sale în scopul indeplinirii obiectivelor anuale privind reciclarea si valorificarea prin incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje, stabilite de legislatia nationala specifica acestui domeniu.

S.C. ECOPIM RECYCLING S.A. pune la dispoziţia clienţilor un sistem performant de management al activităţii de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, bazat pe preluarea în schimbul unor tarife unitare aplicate pentru fiecare tip de material de ambalaj, a obligaţiilor clienţilor sai de a raporta către autorităţile competente îndeplinirea procentuala a obiectivelor globale de valorificare prin reciclare si de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie conform legislatiei in vigoare.

Obiectivele globale si pe tip de material de ambalare privind valorificarea prin reciclare si valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, incepand cu anul 2013, conform O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:

 

Material

Obiectivul de valorificare prin reciclare
pe tip de material
(%)
Sticlă 60
PET 55
Alte plastice 22,5
Hârtie şi carton 60
Aluminiu 21
Otel 50
Lemn 15
Obiectiv global de valorificare prin reciclare (%) 55
Obiectiv global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie (%) 60

 

 

Informatii publice

Clienti SC ECOPIM RECYCLING SA

Tarife SC ECOPIM RECYCLING SA